Kallelse till årsmöte i Föreningen Let´s Move

Härmed hälsar styrelsen gamla och nya medlemmar välkomna till årsmöte den 21 oktober kl. 19:00 på Munktell Science Park, Portgatan 3 i Eskilstuna

Närvaro kan också ske via Google Meet – du får länk efter anmälan till mötet!

Val av ny styrelse kommer att ske. Följande poster ska väljas:

LEDAMÖTER, 2 st (1 år)
SUPPLEANTER, 2 st (1 år)
REVISOR (1 år)
REVISORSSUPPLEANT (1 år)

Följande styrelsemedlemmar finns tillgängliga för omval:

ORDFÖRANDE (1 år): Johannes Arvidsson (tidigare sekreterare)
SEKRETERARE (1 år): Thomas Olsson (tidigare ledamot)
KASSÖR (1 år): Britt-Marie Jönsson (tidigare ordförande)

Om du vill nominera dig själv eller någon annan medlem till en styrelsepost, kontakta styrelsen via mejl senast den 14 oktober: foreninglm@outlook.com

För posten som revisor krävs ingen revisorsbehörighet, men däremot viss erfarenhet av bokföring.

Proposition från styrelsen:

Styrelsen föreslår en ändring av stadgarna.
§ 10 andra stycket andra meningen

Nuvarande lydelse: Revisionen skall ske 2 gånger per år efter avslutat termin. Föreslagen lydelse: Revisionen ska ske en gång per år.

Beslut i frågan fattas av årsmötet.  

Motioner:

Om du som medlem vill lämna en motion görs detta till styrelsen senast den 14 oktober via mail till foreninglm@outlook.com

Anmälan till årsmötet görs via mejl senast den 14 oktober till foreninglm@outlook.com

Under mötet bjuder vi på fikabröd och kaffe/saft.

Välkomna hälsar styrelsen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *